================================================== -->

Doradztwo we wdrożeniu Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Oferujmy Państwu pełen wachlarz usług związanych z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości po raz pierwszy lub z implementacją nowych standardów.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Identyfikacja obszarów różnic pomiędzy PSR i MSSF
  • Wsparcie w oszacowaniu wartości różnic
  • Konwersja danych finansowych do MSSF
  • Opracowanie wzorów sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych oraz podręcznika konsolidacji
  • Wsparcie w sporządzeniu pierwszego sprawozdania finansowego
  • Szkolenia w zakresie stosowania MSSF / stosowania wybranych standardów MSSF

Na tej stronie jest wykorzystywana technologia cookies. Jeśli to dla ciebie kłopot, możesz zawsze wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, ale wtedy może się zdarzyć, że coś nie będzie działało.