Zespół CHE Consulting Sp. z o.o.

Joanna Niczyporuk

Jest osobą zarządzającą CHE Consulting Sp. z o.o. od 2010 roku. Joanna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i biegłym rewidentem, członkiem ACCA z 13-letnim doświadczeniem audytorskim nabytym głównie w międzynarodowej firmie Deloitte Audyt Sp. z o.o. (1998-2010). Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Posiada doświadczenie w realizacji projektów audytowych dla Spółek z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, kosmetycznej, mediowej, energetycznej, budowlanej sektora usług, handlu detalicznego i hurtowego oraz przedsiębiorstw produkcyjnych a także doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i wprowadzaniem spółek na giełdę (IPO).
Joanna jest autorem publikacji na temat Polskich Standardów Rachunkowości oraz MSSF, prowadzi szkolenia z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości, MSSF oraz Polskich i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.  Od 2011 roku Joanna jest Członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Oddział w Warszawie.

Na tej stronie jest wykorzystywana technologia cookies. Jeśli to dla ciebie kłopot, możesz zawsze wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, ale wtedy może się zdarzyć, że coś nie będzie działało.