================================================== -->

Audyt

CHE Consulting Sp. z o.o.

jest wpisany na listę KRBR podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3630. ( http://kibr.org.pl/pl/podmioty/selected/3630 ). Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych oraz wykonujemy przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o Ustawę o rachunkowości (UoR) lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF).

Zakres naszych usług obejmuje

  • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według Ustawy o rachunkowości oraz
  • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  • Usługi atestacyjne inne niż badanie i przegląd
  • Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
  • Usługi atestacyjne związane z IPO w tym badanie danych historycznych
  • Procedury weryfikacyjne dotyczące przygotowania Comfort Letter Badanie planów połączenia
  • Badanie planów przekształcenia
  • Badanie sprawozdań założycieli
  • Weryfikacja wyceny raportów

Na tej stronie jest wykorzystywana technologia cookies. Jeśli to dla ciebie kłopot, możesz zawsze wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, ale wtedy może się zdarzyć, że coś nie będzie działało.