================================================== -->

Metodologia badania sprawozdań finansowych

Nasza metodologia oparta jest na uznanych wzorcach, które rozwijamy dostosowując do potrzeb naszych Klientów.
Metodologia jest w pełni zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej / Krajowymi Normami dotyczącymi badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług poświadczających i pokrewnych.


Najważniejsze elementy naszej metodologii:

 • Zrozumienie specyfiki działalności jednostki
  Wiedza o badanych jednostkach stanowi podstawowy element planowania i prowadzenia naszych usług. Na podstawie uzyskanych informacji o działalności operacyjnej jednostki, strukturze jej własności, sposobie zarządzania, bieżących i planowanych inwestycjach oraz finansowaniu jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić ryzyko i opracować skuteczny plan, zgodnie ze standardami naszych usług.
 • Nacisk na ryzyko
  Fundamentalnym elementem naszej metodologii jest identyfikacja ryzyka. Dzięki zaangażowaniu wyłącznie doświadczonych audytorów jesteśmy w stanie zidentyfikować ryzyka i przeanalizować ich potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe i procedury audytu na etapie planowania badania.
 • Procedury weryfikacji
  Ryzyko zidentyfikowane na etapie planowania uwzględniamy w planie badania, w ramach, którego tworzymy i modyfikujemy nasze procedury badania, tak by w dostatecznym stopniu zapewnić, że wszelkie znaczące zniekształcenia zostały przez nas wykryte.
 • Sprawozdawczość
  Na tym etapie prac zwracamy szczególną uwagę na to, by oprócz wypełnienia naszych ustawowych zobowiązań przedstawić Klientowi także zalecenia wnoszące nową wartość do prowadzonej przez Spółkę działalności. Opracowujemy własne wzory sprawozdań, które udostępniamy naszym Klientom Na bieżąco informujemy o istotnych zmianach w zakresie sprawozdawczości.
 • Usuwanie wykrytych niedociągnięć kontroli
  Po przeanalizowaniu systemu kontroli wewnętrznej jesteśmy w stanie wskazać niedociągnięcia i słabości tego systemu. Zgodnie z wymaganiami prawa i przyjętymi przez nas procedurami audytu, powiadamiamy kierownictwo i osoby nadzorujące Spółkę o wszelkich wykrytych niedociągnięciach. Naszym standardem jest przygotowanie Listu po badaniu sprawozdań finansowych.

Na tej stronie jest wykorzystywana technologia cookies. Jeśli to dla ciebie kłopot, możesz zawsze wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, ale wtedy może się zdarzyć, że coś nie będzie działało.